หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70059
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานเป็นบุคลากรประเภทลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนหลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ บริการรับ-ส่งผู้ป่วยและบุคลากรได้ อย่างปลอดภัย ทันเวลา ลงบันทึกในการใช้รถเมื่อนำรถออกไปใช้ทุกครั้ง ดูแลตรวจเช็คเบื้องต้น บำรุงรักษาทำความสะอาดรถให้พร้อมปฏิบัติงาน รับผิดชอบทำรายงานเสนอขอเปลี่ยนและซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เวรตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานในภารกิจฉุกเฉิน (EMS) รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสาร https://jobs.kcmh.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02-256-4408 , 02-256-5048

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิ ม.3 / ม.6
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุระหว่าง 19 – 40 ปี
4. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกประเภท 1 ส่วนบุคคลหรือมีใบขับขี่ ชนิดที่ 2 หรือ 3จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ได้รับการอบรมหลักสูตร FR หรือ EMT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob