หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70053
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำ
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 1-4 กลุ่มงานบริการและวิชาการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์น้ำยา การเก็บวัตถุตัวอย่าง งานรับ - ส่ง ใบ request ติดตามผล Lab เจาะเลือดและอธิบายขั้นตอนการเจาะเลือดและการตรวจหลังเจาะเลือดให้แก่ญาติ ผู้ป่วย จัดหาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19 – 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob