หมวดหมู่งาน :
ขนส่ง,คลังสินค้า, Logistic, จัดซื้อ, จัดเรียงสินค้า
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70050
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากร ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด งานจัดจ้างระบบกายภาพ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ จัดทำเอกสารรับมอบงาน ตลอดจนการเบิกจ่ายค่าบริการงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายงาน สถานะงานจัดซื้อจัดจ้าง ร่างและตรวจสอบโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมงานประชุม จัดทำรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานสินทรัพย์งานจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. มีความรับผิดชอบงานสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob