หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร นักกายอุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70049
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำใน
ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ระดับ 3-5 สังกัด งานกายอุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประเมินการเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และรองเท้า ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน ตรวจประเมินความสามารถ ของผู้ป่วยและออกแบบกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในผู้ป่วยแต่ละรายควบคุมการผลิต ของนายช่างกายอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรี กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 24

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob