หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70045
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้าง เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนหลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประเมินสภาพผู้ป่วยทั่วไป เตรียมผู้ป่วยและอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อบริการผู้ป่วยตามที่นักกายภาพบำบัดมอบหมาย โดยช่วยให้หัตถการออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้ป่วย ญาติ และสังคม ได้อย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย ทันเวลา และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ช่วยปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนผู้ป่วย และงานสนับสนุนบริการเป็นบางครั้ง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs โทรศัพท์ 02-256-4408,5048

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุระหว่าง 19– 35 ปี
4.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob