หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร นักกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 70044
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานใน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนหลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้บริการทางกายภาพบำบัดในด้านการรักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับตติภูมิแก่ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก โรคทางข้อ โรคระบบประสาท โรคระบบหัวใจและปอด โรคระบบอายุรกรรม และศัลยกรรมทั่วไป โรคในเด็กและความพิการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย ให้บริการวิชาการทางกายภาพบำบัดแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งช่วยเหลืองานบริหาร จัดการและพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงาน โดยสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล

การติดต่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรี/ โท วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob