หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอายุรศาสตร์

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69942
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป เช่น งานบริหารจัดการ ประสานงานเตรียมการสำหรับการประชุมจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานจัดพิมพ์งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผนงาน รวบรวมข้อมูลสถิติ งานโครงการต่าง ๆ งานด้านคลินิก ลงทะเบียน รับ – ส่ง เวชระเบียนให้พร้อมใช้ตามที่คลินิกที่ผู้ป่วยมา ตรวจทำเรื่องการนัดหมาย งานด้านพัฒนาคุณภาพบริการ ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงานบริการ ร่วมทำโครงการพัฒนาคุณภาพกิจจกรรม 5 ส ในหน่วยงานและรวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสมารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.วุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุระหว่าง 19 – 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob