หมวดหมู่งาน :
บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69941
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด งานเผยแพร่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องว่าด้วยการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสานงานกับสื่อมวลชน งานต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ถ่ายภาพกิจกรรมในโอกาสต่างๆ บริการติดต่อสอบถามข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร ห้องประชุม การจัดอบรม สัมมนา รายงานการประชุม รวมไปถึงการแนะนำขั้นตอนการบริการตรวจโรค อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณของ ฝ่ายฯ ในด้านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การจัดกิจกรรมพิเศษในวาระต่าง ๆ ตลอดทั้งผลสรุปการดำเนินการในภาพรวมตามพันธกิจของฝ่ายฯ อีกทั้งแนะนำ ชี้แจง รายละเอียดเนื้องานและโครงการต่าง ๆ ควบคุมและดูแลการผลิตสื่อและข้อมูลองค์กร ข่าวสารสุขภาพช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟฟิค รวมถึงการเชื่อมโยงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.วุฒิปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ไม่จำกัดเพศ (สำหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุ19- 35 ปี
4.มีประสบการณ์ผ่านการบริหารโครงการเพื่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์ สื่อโซเซียลมีเดีย อินโฟกราฟ รวมถึงการใช้โปรแกรมในการออกแบบสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ ตลอดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob