หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 55 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร พยาบาล

วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69891
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำใน ตำแหน่งพยาบาล ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับเยี่ยมสำรวจภายในและภายนอก วางแผนประสานงาน อำนวย การติดตามผลการดำเนินการในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกรมการระบบ PCTและทีมพัฒนาคุณภาพ ทุก 3 เดือน เป็นวิทยากรให้ ความรู้ ในการใช้เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่ทีมพัฒนาคุณภาพทุกระดับ ให้คำแนะนำ /ปรึกษา /ข้อเสนอแนะงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลแก่กรรมการะบบ PCT และทีมพัฒนาคุณภาพ กระตุ้นและติดตามการพัฒนาคุณภาพของทีมพัฒนคุณภาพทุกระดับให้เป็ นไปตามแผน วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค์ด้านการพัฒนาของโรงพยาบาลตลอดจนตัวชี้วัดคุณภาพต่าง ๆ พร้อมนำเสนอ เพื่อให้เกิดการพัฒนา/ แก้ไขในเชิงระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับบมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.วุฒิปริญญาตรี / โท พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2.ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.มีประสบการณ์การงานพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
4.มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาคุณโรงพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. อายุไม่เกิน 55 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob