หมวดหมู่งาน :
กฎหมาย, นิติกร, ทนายความ
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร นิติกร ศูนย์กฎหมาย

วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69890
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน

ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3-5 สังกัด ศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จ านวน 1 อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ยกร่างและแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล ตรวจอบร่างสัญญาต่างๆ จัดทำร่างสัญญาหรือข้อตกลงขึ้นใหม่ ให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสภากาชาดไทย รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆด้านคดีความ ดำเนินการทางวินัย กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาลมีการกระทำความผิดทางวินัย รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19 - 35 ปี
4. มีประสบการณ์ การทำงานด้านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตรวจสัญญาต่างๆ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob