หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69878
รายละเอียดงาน:

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่ตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ ที่จัดทำ ติดต่อและประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาเช่าและจัดทำเอกสารการประกวดราตา สอบราคา ตรวจสอบเอกสาร และการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตรวจสอบและเสนอรายงาน การปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดส่งบันทึกประจำเดือน งานการจัดทำประกันภัยของสถานเสาวภาประจำปี รวมถึงเป็นคณะกรรมการพิจารณาของชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา หลักประกันซอง และตรวจสอบการขอคืนค้ำประกัน สัญญา และหลักประกันซอง ปฏิบัติการงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 มกราคม 2564

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านรัฐศาสตร์ บริหารรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ และบัญชี

4.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

6.มีความคล่องตัว มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับงานได้ดี

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob