หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 40 ปี
เพศ :
ชาย
ระดับการศึกษา :
ไม่ระบุ
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล งานบริการทางการแพทย์

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69869
รายละเอียดงาน:

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล งานบรการทางการแพทย์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1.งานด้านการแพทย์

 1.1.ปฏิบัติงานอยู่เวรเตรียมพร้อมการแพทย์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

1.2.หน่วยแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 1.3.ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการผู้ประสบสาธารณภัย

 1.4.ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล

2.งานการแพทย์ผู้ด้อยโอกาส

 2.1.งานหน่วยแพทย์เฉพาะทาง

 2.2.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

 2.3.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

 2.4.หน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ

 2.5.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านตะวันใหม่

 2.6.หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ปฏิบัติงาน ณ สถานนีกาชาดในจังหวัดต่างๆ

 2.7.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวาระพิเศษอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.8.หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

4.สามารถปฏิบัติงานออกหน่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดได้และพร้อมปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วน

5.มีมุนษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชุมชนและเป็นวิทยากรกลุ่มได้

6.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office,Photshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob