หมวดหมู่งาน :
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ, หัวหน้าแผนก
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 40 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2563
รหัสงาน : 69853
รายละเอียดงาน:

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance Manager) ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
1.ปล่อยผ่านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
2.ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ได้แก่ Deviation, Change Control, Internal Audit, Document
Control, Product Complaint, Return and Recall
3.ดูแลการดำเนินการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์
4. จัดทำ Product Quality Review (PQR)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 35 - 40 ปี
3.วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ในงานด้านระบบคุณภาพหรือประกันคุณภาพของโรงงานเภสัชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านยาชีววัตถุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
6.มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน GMP-PIC/S Quality System รวมถึง Quality Tools ต่าง ๆอย่างดี
7.มีทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผนงาน การบริหารกำลังคน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
8.มีทักษะความเป็นผู้นำ (Strong Leadership) และกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
9. มีทักษะด้านการจัดการกับปัญหา (Problem Solving)
10. มีความอดทนสูง
11. สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้
เต็มเวลา

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob