หมวดหมู่งาน :
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, Lab
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
2 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)

วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2563
รหัสงาน : 69821
รายละเอียดงาน:

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9  จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.รับและตรวจสอบจำนวนตัวอย่างโลหิต เตรียมตัวอย่างโลหิตสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ

2.ตรวจหมู่โลหิต

3.ตรวจการติดเชื้อในโลหิตขอลผู้บริจาควิธีน้ำเหลืองวิทยา

4.ตรวจหาการติดเชื้อในโลหิตของผู้บริจาคโลหิต

5.ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต

6.ดูแลระบบคุณภาพงานบริการโลหิตตรวจสอบและทบทวนผล ส่งผลตรวจให้โรงพยาบาล

7.ตรวจสอบสต๊อกโลหิต น้ำยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

4.มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

5.มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน สามารถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลา สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

6.หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตนเองสังกัด หรือใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือเสาร์-อาทิตย์ ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
2 . สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปีขึ้นไป
-
ตามตกลง
ลพบุรี
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
-
ตามตกลง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob