หมวดหมู่งาน :
บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ

วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2563
รหัสงาน : 69715
รายละเอียดงาน:

ดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการเบิก – จ่ายพัสดุครุภัณฑ์สรุป รายงานสถานะงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับส่วนงานวิศวกรรม ดูแลงานธุรการ งานเอกสาร และงานระบบสารบรรณ ร่างและตรวจสอบโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ติต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมงานประชุม จัดทำรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันวันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.วุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุไม่เกิน 35 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานสินทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีหรืองานธุรการอย่างน้อย 3 ปี จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. มีความรับผิดชอบงานสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob