หมวดหมู่งาน :
พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่พยาบาล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

 

รับสมัคร พยาบาล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน : 69646
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากร
ประจำในตำแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่ส่งมาปรึกษาเพื่อพิจารณาเข้าเป็นผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะและผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
2. ประสานงานกับแพทย์ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วย และญาติเพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลได้รับ คำปรึกษา การตรวจ หรือการรักษาที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเหตุการณ์
3. ให้คำปรึกษา และบริหารจัดการปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการแก้ปัญหา หรือได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทันเหตุการณ์
4. บริหารจัดการ และรับผิดชอบการรวบรวม การนำเสนอและการลงบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นผู้รอรับอวัยวะของผู้ป่วยที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ ของที่ประชุมแล้วไปยังศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
6. บริหารจัดการให้การปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ดูแลประสานงานการวิจัย และกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาบริการของศูนย์ประสานงานฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1. วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานด่วน ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob