หมวดหมู่งาน :
แพทย์,เภสัชกร
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 45 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

รับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ฝ่ายเวชภัณฑ์

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2564
รหัสงาน : 69570
รายละเอียดงาน:

ตรวจสอบความถูกต้องของเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์และใบฎีกาจ่าย จัดทำรายงานสรุปรายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด จัดการให้มีเวชภัณฑ์ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณคงคลังและตรวจสอบวันหมดอายุ ควบคุมการ
เก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ให้คำปรึกษาด้านเวชภัณฑ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข หรือทางเคมี
2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุระหว่าง 20 – 45 ปี

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob