บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด | LionJob.com
บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
Prosoft HCM
287 หมู่ 5 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
โทร 0813596921
เว็บไซต์ www.prosofthcm.com
บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ที่มีประสบการณ์มากว่า 26 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด เราเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่าย ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับบริหารบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
เชียงใหม่
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :