บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) | LionJob.com
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลการติดต่อ
กิตติมา ทองพราย
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 0922721928
เว็บไซต์ www.airafactoring.co.th
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

สวัสดิการ

• Performance Bonus
• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
• ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD)และค่าทันตกรรม
• ประกันชีวิต
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
• เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ/ จัดงานแต่งงาน
• ยานพาหนะ
• งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

การเดินทาง

รถไฟฟ้าใต้ดิน

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
-
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :