บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น | LionJob.com
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
ข้อมูลการติดต่อ
ทัศนีย์ ระวิงทอง
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.50 น.
โทร 02-8268000 ต่อ 8642-8643
แฟกซ์ 02-8268996
อีเมล์ recruit_sbc@se-ed.com
เว็บไซต์ www.se-ed.com
แผนที่บริษัท:
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

ประกอบธุรกิจหลัก คือ

ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ
ธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่าง ๆ
โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

สวัสดิการ

- สิทธิลาต่าง ๆ ตามระเบียบ
- ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน
- กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ, สวัสดิการเงินกู้สามัญ
- ตรวจสุขภาพประจำปี, รางวัลเกียรติคุณ
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในหน้าที่
- โบนัสประจำปี
- ส่วนลดในการซื้อสินค้า
- กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน ตั้งต้นโฮมโปร สาย 132 ,133 ,365  สำโรง – บางพลี , 365 ปากน้ำ – บางปะกง ,R26E เคหะบางพลี – อนุสาวรีย์ชัยฯ , 558 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซ็นทรัลพระราม 2

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
สมุทรปราการ
1 ปี
ปวส.
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
5 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
Go to Page : Show :