บริษัท ไบโอคลาส จำกัด | LionJob.com
ข้อมูลการติดต่อ
Bio Class
18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
8.00-17.00
โทร 0632027292
อีเมล์ kwanchais@bioclass.co.th
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด

บริษัท ไบโอคลาส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1989 โดยเริ่มผลิตและส่งออกก้านพันสำลีจากการเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทำให้บริษัท ไบโอคลาส จำกัด เติบโตอย่างมั่นคงและขยายการผลิตที่คลอบคลุมถึงการผลิตอย่างครบกระบวนการของผลิตภัณฑ์สำลีทุกชนิดภายใต้ชื่อ “SUNSHINE” สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 18 ไร่

ในปี ค.ศ.1994 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายการผลิตจากการผลิตสำลีเพื่ออุปโภคและบริโภคออกมาเป็นผลิตสำลีด้านการแพทย์ภายใต้ชื่อสินค้า “Lintech” ซึ่งต่อมาเป็นได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ยินดีและต้อนรับลูกค้าที่ต้องการผลิตสินค้าภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง

ปัจจุบันบริษัท ไบโอคลาส จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO13485:2003,ISO 9001:2008 , GMPและ พัฒนาระบบอื่นๆไปอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
ฉะเชิงเทรา
3 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :