สวิฟท์ ไดนามิคส์ | LionJob.com
ข้อมูลการติดต่อ
numchai asawasupachai
อาคารพร้อมพันธ์ 1 จอมเพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
โทร 0627807771
อีเมล์ numchai@swiftdynamics.co.th
เว็บไซต์ https://www.swiftdynamics.co.th/
สวิฟท์ ไดนามิคส์

About Us
Swift Dynamics is a Pre-Series A Startup. We are a market leader in the fields of construction management, facility management and IoT. Our solutions have been applied across the world.

Join Us
A career in Swift Dynamics means you will get to grow both personally and professionally. We provide you with challenging workdays, good colleagues and work-life balance. Our team is passionate, and we are committed to delivering our best work and achieving our goals.

สวัสดิการ

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :