บริษัท โกลเด้น แซนด์ไมน์ จำกัด | LionJob.com
ข้อมูลการติดต่อ
เจ้าหน้าที่สรรหา ว่าจ้าง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 0989342319
อีเมล์ goldensandmine2021@gmail.com
บริษัท โกลเด้น แซนด์ไมน์ จำกัด
สวัสดิการ

1.อาหาร 3 มื้อ (เฉพาะพนักงานประจำไซต์งาน)
2.ประกันสังคม
3.ที่พัก (เฉพาะพนักงานประจำไซต์งาน)
4.ตามกฎหมายกำหนด

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
1 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
พระนครศรีอยุธยา
1 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
พระนครศรีอยุธยา
1 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :