บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด | LionJob.com
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร 098-830-9756
อีเมล์ uraiwan@fashionisland.co.th
เว็บไซต์ https://www.fashionisland.co.th/
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ , ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุและทุพลภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าล่วงเวลาการทำงาน (พนักงานปฎิบัติงาน)
 • ค่าเบี้ยขยัน (พนักงานปฎิบัติงาน บางตำแหน่ง)
 • เงินโบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท) 
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน (พนักงานปฎิบัติงาน) 
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 
 • สวัสดิการสังสรรค์ของหน่วยงาน
 • สวัสดิการรางวัลตอบแทนการปฎิบัติงาน (ตามอายุงาน) 
 • สวัสดิการเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย 
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น งานมงคลสมรส, งานศพ เป็นต้น 
 •  สวัสดิการกิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬาประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, Outing เป็นต้น
ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
2 ปี
ปริญญาตรี
ตามตกลง
 • 1
Go to Page : Show :