จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | LionJob.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท ตำบล วังใหม่ อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทร 02-218-0156
อีเมล์ hr@chula.ac.th
เว็บไซต์ https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดิการ

1.กองทุนประกันสังคม 

2.ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

3.จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

4.เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการทำงาน

5.ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาเอก
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาเอก
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :