โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | LionJob.com
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อมูลการติดต่อ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 ตำบล ปทุมวัน อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร 02-256-4408
อีเมล์ kcmh@lionjob.com
แผนที่บริษัท:
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์

www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob 

 

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

การเดินทาง

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านเว็บไซต์  www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob

หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตึกผ่าตัดเก่า 111 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-256-4408

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Go to Page : Show :