สภากาชาดไทย | LionJob.com
สภากาชาดไทย
ข้อมูลการติดต่อ
สภากาชาดไทย LionJob
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ ตำบล แขวงวังใหม่ อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทร 000000000
อีเมล์ trc@lionjob.com
เว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th/
แผนที่บริษัท:
สภากาชาดไทย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

สวัสดิการ

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
สมุทรปราการ
ไม่จำกัด
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ตามตกลง
  • 1
  • 2
  • 3
Go to Page : Show :