ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
นำเสนอขายเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb ปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้ ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
05/10/2564
บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ระบบการทำธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่ (Fintech) ให้กับธนาคารและสหกรณ์ แบบ Web Application และ Mobile Application ที่มีการประมวลผลแบบ Cloud Computing บริษัทฯต้องการรับสมัครบุคลากรพัฒนาระบบงานไอที เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและขยายสาขา โดยปัจจุบันบริษัทมีที่ทำการสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร มี 2 สาขา (เชียงใหม่ ,บุรีรัมย์ ,สงขลา) และกำลังจะเปิดสาขาพิษณุโลกและขอนแก่น) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE: WWW.ISOCARE.CO.TH  สาขาที่ทำงาน กรุงเทพ เชียงใหม่ สงขลา  
15,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
30/09/2564
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ใช้งานบนโปรแกรม WINSpeed, iERP, Mobile Application    เก็บ Requirement จากลูกค้าหรือแผนกอื่น และนำมาออกแบบเพื่อส่งต่อให้กับทีมโปรแกรมเมอร์    ออกแบบหน้าจอการใช้งานโปรแกรมตามมาตรฐานที่กำหนด    ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
27/09/2564
1. ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย    2. ติดต่อประสานงานกับหน้างานและภายในองค์กร    3. สรุปและรายงานผลงานกับหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
21/09/2564
1. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย    2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
16/09/2564
ต้อนรับลูกค้าและบริการ, ทำอาหารประเภทฟาสฟูดส์ ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ดูแลร้าน, เกี่ยวกับการขาย และงานที่มอบหมายจากผู้จัดการ, ผู้ช่วยฯ
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
14/09/2564
ต้อนรับลูกค้าและบริการ, ทำอาหารประเภทฟาสฟูดส์ ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ดูแลร้าน, เกี่ยวกับการขาย และงานที่มอบหมายจากผู้จัดการ
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
14/09/2564
ต้อนรับลูกค้าและบริการ, ทำอาหารประเภทฟาสฟูดส์ ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ดูแลร้าน, เกี่ยวกับการขาย
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
14/09/2564
1. ติดตั้งโปรแกรมที่บริษัทลูกค้า หรือติดตั้งผ่านการรีโมทไปยังเครื่องปลายทาง    2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเน็ตเวิร์ค, ระบบโทรศัพท์ของบริษัท    3. ให้บริการ/ให้คำแนะนำแก่ทีมงานหรือลูกค้าที่ติดปัญหาด้านเทคนิค    4. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13,000- 16,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
14/09/2564
ดูแลงานเอกสารวางบิลจากคู่สัญญา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการถึงลูกบ้าน ช่วยดูแลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาในโครงการ และติดตามประเมินการปฏิบัติงานของคู่สัญญาในโครงการ ปฏิบัติงาน 6 วัน สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการ เอ สเปซ เมกา บางนา
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
14/09/2564