ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!
ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
1.ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อขายหิน ปูน ทราย โดยทางโทรศัพท์และการเข้าพบ    2. เพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า ดูแลรับออเดอร์จากลูกค้า    3.วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันความต้องการของลูกค้า (จัดคิวคนขับรถขนส่ง)    4.บริการข้อมูลสินค้ากับลูกค้า    5. จัดทำรายงานการออกพบลูกค้าประจำวัน/สัปดาห์/เดือน    6.จัดทำเอกสารใบเสนอราคา    7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    พิจารณาเงินเดือนตามความสามารถ และ มีค่าคอมมิชชั่น             โทร.098-9342319    ส่งเรซูเม่มาที่    ID : Line (มีแอดข้างหน้า) @360gjxpt    E-mail : goldensandmine2021@gmail.com
เงินเดือนตามตกลง
พระนครศรีอยุธยา
17/05/2564
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ         ปฏิบัติหน้าที่แสดงการจับงู และรีดพิษงู การเตรียมให้อาหารงู การเตรียมงูก่อนการแสดง ดูทำความสะอาดในตู้งู ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ่องู เป็นผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ในการดูแลงูที่ป่วย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
14/05/2564
คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ         ปฏิบัติงานในห้องสะอาดทำหน้าที่ผลิต ผสม บรรจุเซรุ่มลาปราศจากเชื้อ เตรียมล้างและอบฆ่าเชื้อภาชนะสำหรับบรรจุ ซึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ตอกฝาครอบยาปราศเชื้อบรรจุไวแอล ตรวจสอบความใสของยาปราศจากเชื้อ ตรวจสอบคุณภาพยาภายนอก จัดเรียงเพื่อส่งเข้าคลังสินค้า และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
14/05/2564
ประกาศขยายรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา( 11 - 28 พ.ค.64 )   1. จัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตาด้วยเทคนิคที่ถูกต้องตามาตรฐาน 2. ช่วยทำหัตถการตัดแยกกระจกตา 3. ช่วยเตรียมทำหัตถการจัดเตรียมเยื่อหุ้มรก 4. จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการจัดเก็บดวงตา ตัดแยกกระจกตา จัดเตรียมเยื่อหุ้มรกและตาขาว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 5. ดูแลทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ หลังการใช้งาน 6. ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อนัดตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 8. นำส่งดวงตาที่เตรียมพร้อมเพื่อการรักษาให้แก่จักษุแพทย์ 9. ช่วยรับงานแสดงความจำนงบริจาคดวงตาทั้งในและนอกสถานที่ 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
13/05/2564
ลักษณะงาน 1. ติดต่อลูกค้ารายใหม่ ๆ โดยทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เพื่อนำเสนอโปรแกรม 2. นำเสนอขายสินค้าและปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. สามารถให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมและประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 4. ศึกษาโปรแกรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา 5. ประสานงานระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
12/05/2564
• กำกับ ควบคุมและบริหารจัดการงานวิศวกรรมทั้งหมดขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักวิศวกรรม ได้คุณภาพ มาตรฐาน และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้    • วางแผน กำกับดูแล และควบคุมการสร้าง การออกแบบ การติดตั้ง การปรับปรุง การพัฒนา และการแก้ไข เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม    • กำกับ ดูแล วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน    • วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิดและการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ    • สรุปผลเชิงวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในส่วนของงานวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิตและลดการสูญเสีย    • บริหารจัดการงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด    • กำกับดูแล และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เงินเดือนตามตกลง
สมุทรปราการ
12/05/2564
- รับงาน จัดเก็บ ตรวจเช็ค สินค้าเข้าคลังอุปกรณ์ให้ถูกต้อง    - จ่ายอุปกรณ์ต่างๆเข้าไลน์ผลิต    - ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบของสินค้า    - ตัดสต๊อกสินค้าผ่านระบบ ERP
เงินเดือนตามตกลง
สมุทรปราการ
12/05/2564
1. บันทึกบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงโปรแกรมสำเร็จรูป 2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 3. ยื่นแบบ ภงด.53/51/50/3 และ ภพ.36 จัดทำหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. จัดทำงบรายปีเพื่อส่งให้ผู้ตรวจสอบ จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
11/05/2564
บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
เงินเดือนตามตกลง
ชลบุรี
11/05/2564
เงินเดือนตามตกลง
สมุทรปราการ
11/05/2564