ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
1. ลงรายการบัญชี ตรวจสอบรายการบัญชี และทำรายละเอียดประกอบงบก...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 2
เงินเดือนตามตกลง
นนทบุรี
26/11/2563
1.คีย์ข้อมูลบัญชี ภาษี ลงโปรแกรมบัญชี2.จัดทำบัญชี เอกสารบัญช...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
เงินเดือนตามตกลง
นนทบุรี
26/11/2563
1.เปิดใบกำกับภาษี บันทึกรับชำระหนี้ บันทึกเช็ครับ และติดตามห...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 1
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
26/11/2563
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
นนทบุรี
26/11/2563
1.ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อนำเสนอโปรแกรม2.นำเสนอขายสินค้า...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
12,000- 15,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
26/11/2563
ปฏิบัติงานด้านการประชุมของผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการโรง...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
25/11/2563
ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานด้านต...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
25/11/2563
1.รับใบสั่งซื้อทางอีเมลล์ และโทรศัพท์2.ออกเอกสารใบสั่งซื้อ &...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
13,000- 15,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
23/11/2563
รับผิดชอบ พัฒนาระบบ / เว็บ ดูแลระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และฐา...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2563
สำรวจนักเรียนที่เป็นเด็กป่วยในแต่ละระดับชั้น ประเมินระดับควา...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2563