ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
1. สามารถทำรายงานการวิเคราะห์ทางการตลาดได้ดี   2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในรูปแบบ Digital Maraketing ได้เป็นอย่างดีและสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ได้ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)
เงินเดือนตามตกลง
นนทบุรี
03/08/2564
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน   - พัฒนาปรับปรุงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
02/08/2564
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ดูแลรักษาบ้า การเจาะเก็บเลือดมาทำเซรุ่ม การจัดการมาในด้านต่างๆ เช่น การเลี้ยง การตรวจสุขภาพ ช่วยงานการผสมพันธุ์ม้า การจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงม้า การทำเอกสาร งานต่างๆ และการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยสามารถปฏิบัติงานประจำได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ( รับสมัคร 25 ก.ค. - 6 ส.ค. 64 )
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
02/08/2564
- ตรวจสอบและซ่อมแซมงานซ่อมบำรุง ร้านหนังสือซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศ (สาขาที่รับผิดชอบ)   - ตรวจสอบซ่อมแซมงานไฟฟ้า, ระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งงานกิจกรรมต่างๆ เช่น ระบบไฟ ,เครื่องเสียง ฯลฯ   - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำ วัน สัปดาห์จัดทำข้อสรุปและรายงานต่าง ๆ แจ้งผู้บริหาร   - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานเอกสารเกี่ยวกับการบำรุงเป็นไปตามฐาน   - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
30/07/2564
หน้าที่ความรับผิดชอบ  -ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบในการผลิต -ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร -เปลี่ยนแบบ หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เงินเดือนตามตกลง
สมุทรปราการ
27/07/2564
1. ใช้ภาษา SQL ออกแบบ Form ให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ   2. ใช้ภาษา SQL ในการ Transfer ข้อมูลของลูกค้า   3. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ได้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด   4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่องานเกิดปัญหา   5. เรียนรู้ Flow การทำงานของ Product ใหม่ ๆ ตลอดเวลา   6. ให้คำปรึกษา กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการลูกค้า   7. บันทึกและเก็บประวัติงานที่ทำ   8. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามความเหมาะสม   9. ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีในบริษัท
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
26/07/2564
1. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย   2. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ   3. พัฒนาหน้าจอการใช้งานโปรแกรมตามมาตรฐานที่กำหนด   4. เขียนชุดคำสั่งและสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย   5. ทดสอบโปรแกรมให้มีคุณภาพ   6. ประสานงานกับผู้ออกแบบ
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
26/07/2564
ลักษณะงาน 1. ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานโปรแกรมด้าน Database และ Network ที่บริษัท โปรซอฟท์ฯ 3. ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือตามความเหมาะสม 4. การติดตามลูกค้าในมือที่รับผิดชอบเพื่อสอบถามไปยังลูกค้าการใช้งานและ Update ข้อมูลต่าง ๆ Call Service
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
26/07/2564
1. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย   2. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   3. พัฒนาหน้าจอการใช้งานโปรแกรมตามมาตรฐานที่กำหนด   4. เขียนชุดคำสั่งและสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย   5. ทดสอบโปรแกรมให้มีคุณภาพสูงสุด   6. ประสานงานกับผู้ออกแบบ  
Tags : Developer
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
26/07/2564
ลักณษะงาน 1. ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานโปรแกรมด้าน Database และ Network ที่บริษัทโปรซอฟท์ 3. ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
26/07/2564