ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
Jobs Descriptions  •ติดต่อประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ  •ศึกษาและหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเกม รวมทั้งเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ต่างประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง  •แปลสคริปต์และเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมที่รับผิดชอบ
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2564
Jobs Descriptions  •Manage a plan for marketing to promote products via integrated marketing strategy, including digital tools.  •Setup marketing strategy and budgets for assigned products to achieve company goal  •Develop creative ideas for marketing promotion, offline and online activities to reach targets.  •Work closely with team to match product roadmap with strong marketing strategy  •Analyze marketing data and report for company products and competitors
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2564
•Exploring business opportunities e.g. new businesses, new services, new products, new technologies and platforms etc.  •Research and analyze market landscapes and industry trends as well as related laws and regulations in order to identify and seize new business opportunities  •Initiate and construct strategic business plans including financial feasibility study, developing presentation, pitch decks and other related documentation  •Have end-to-end responsibility of key business development initiatives from ideation to execution  •Work with internal teams to facilitate successful project implementation as well as connect with potential partners/customers
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2564
1.ควบคุมการทำงานในแผนกการตลาดให้ได้คุณภาพ งานการตลาดหลักและสื่อโฆษณา  2. วางแผนการตลาดและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  3. ส่งเสริมงานขายและการตลาดให้บริษัทได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด  4. ติดต่องาน ทาง Email ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า  5. เดินทางไปติดต่องานภายในประเทศ และต่างประเทศได้
30,000- 35,000 บาท
ขอนแก่น
23/11/2564
Maintenance and support of all main systems and provide all infrastructure services  • Maintain ,configuring and designed servers and network system like gateway, Router, L2-L3 Switch, Firewall, IDS/IPS, Load balancer , Global load balancer,WAF  • Maintained and configuring BGP routing peering between ISP  • Troubleshooting, Diagnosing and resolving hardware/software and other network and system problem.  • Analyst system threshold data and identify all sources of problems and recommend course of action to increase performance  • Responsible for network management tools and implement the network structure  • Deploy disaster recovery program for the entire data center  • Communication and coordinating with oversea Engineer.
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2564
• Install and setup OS Windows/Unix/Linux.  • Plan and Design overall system architecture on Intel base, SAN, Storage and network infrastructure and Virtualization technology  • Implement Security Hardening Server.  • Tuning Server Performance for High Workload.  • Troubleshooting and solving problem occur on Servers  • Document detailed system architecture  • Installing, managing and maintaining components in system architecture  • Support Oversea Team
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
23/11/2564
1. สอบถามราคา และเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้า จาก Supplier ภายในประเทศ  2. ประสานงานและแจ้ง กับ แผนกขาย เกี่ยวกับ ราคาสินค้า สเป็กสินค้า ระยะเวลาการส่งมอบ  3. ประสานงานกับผู้ผลิตภายในประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการในเวลาที่กำหนด  4. สนับสนุน และให้การช่วยเหลือแก่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศในทุก ๆ เรื่อง
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
12/11/2564
• ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับโอนสิทธิหนี้ทางการค้า  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสินเชื่อที่ดูแลบัญชีของลูกค้า  • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจในเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติในการนำหนี้การค้ามาโอนสิทธิเพื่อขอเบิกเงินล่วงหน้า  • ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า ทั้งในด้านของการให้บริการ การติดตามหนี้เกินกำหนด การเรียกเก็บหนี้ทางการค้า ตลอดจนรายงานต่างๆ  • ดำเนินการโทรศัพท์เพื่อยืนยันการชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการที่บริษัทฯ รับโอนสิทธิไว้จากลูกหนี้การค้า  • ประสานงานกับพนักงานเรียกเก็บเงิน, พนักงานรับส่งเอกสาร ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า  • ในกรณีที่มีการเลื่อนจ่ายชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ให้ลงรายละเอียดในรายงานเลื่อนการเก็บเงินพร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อรับทราบ  • แฟ้ม/เอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเก็บตามระบบการจัดเก็บเอกสาร  • หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
11/11/2564
1. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย  2. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ  3. พัฒนาหน้าจอการใช้งานโปรแกรมตามมาตรฐานที่กำหนด  4. เขียนชุดคำสั่งและสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  5. ทดสอบโปรแกรมให้มีคุณภาพ  6. ประสานงานกับผู้ออกแบบ
เงินเดือนตามตกลง
เชียงใหม่
03/11/2564