ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานเป็นบุคลากรประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู   หน้าที่ความรับผิดชอบ      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุมการเบิก-จ่าย กายอุปกรณ์เสริม- กายอุปกรณ์เทียมและ กายอุปกรณ์สำเร็จรูป การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   การติดต่อยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสาร https://chulalongkornhospital.go.th/career/  ตั้งแต่บัดนี้- 11 มีนาคม 64 โทรศัพท์ 02-256-4408 , 02-256-5048  
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
04/03/2564
ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบมางวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับสถาบันการ ณ ต่างประเทศ งานแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/  
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
04/03/2564
????เปิดรับสมัคร พนักงานประจำออฟฟิต ยินดีเปิดรับพนักงาน นักศึกษาจบใหม่ ขอคนตั้งใจทำงาน ขยัน อดทนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12000-20000บาทขึ้นไป ตามโครงสร้างของบริษัทวัน/เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์/8.30- 17.00น. หยุดอาทิตย์สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทบีซัคเซสเวย์ จำกัด??ตำแหน่งงานแอดมิน/เทเลเซลล์??คุณสมบัติเพศหญิงอายุ 18ปี-26ปีบุคลิกภาพดี??จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย งานประกันเทเลเชลล์ หรือประชาสัมพันธ์ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษแอดมิน ต้องมีคอม ตอบลูกค้านอกเวลาได้เป็นอย่างดีสามารถเริ่มงานได้ทันทีสัมภาษณ์รู้ผลเลย ????#เรียนรู้เพิ่มเติม#ไม่มีค่าใช้จ่าย
12,000- 15,000 บาท
สมุทรปราการ
04/03/2564
????เปิดรับสมัคร พนักงานประจำออฟฟิต ยินดีเปิดรับพนักงาน นักศึกษาจบใหม่ ขอคนตั้งใจทำงาน ขยัน อดทนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12000-20000บาทขึ้นไป ตามโครงสร้างของบริษัทวัน/เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์/8.30- 17.00น. หยุดอาทิตย์สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทบีซัคเซสเวย์ จำกัด??ตำแหน่งงานแอดมิน/เทเลเซลล์??คุณสมบัติเพศหญิงอายุ 18ปี-26ปีบุคลิกภาพดี??จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย งานประกันเทเลเชลล์ หรือประชาสัมพันธ์ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษแอดมิน ต้องมีคอม ตอบลูกค้านอกเวลาได้เป็นอย่างดีสามารถเริ่มงานได้ทันทีสัมภาษณ์รู้ผลเลย ????#เรียนรู้เพิ่มเติม#ไม่มีค่าใช้จ่าย
12,000- 15,000 บาท
สมุทรปราการ
04/03/2564
????เปิดรับสมัคร พนักงานประจำออฟฟิต ยินดีเปิดรับพนักงาน นักศึกษาจบใหม่ ขอคนตั้งใจทำงาน ขยัน อดทนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12000-20000บาทขึ้นไป ตามโครงสร้างของบริษัทวัน/เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์/8.30- 17.00น. หยุดอาทิตย์สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทบีซัคเซสเวย์ จำกัด??ตำแหน่งงานแอดมิน/เทเลเซลล์??คุณสมบัติเพศหญิงอายุ 18ปี-26ปีบุคลิกภาพดี??จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย งานประกันเทเลเชลล์ หรือประชาสัมพันธ์ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษแอดมิน ต้องมีคอม ตอบลูกค้านอกเวลาได้เป็นอย่างดีสามารถเริ่มงานได้ทันทีสัมภาษณ์รู้ผลเลย ????#เรียนรู้เพิ่มเติม#ไม่มีค่าใช้จ่าย 24/9ม.12 ถ.ตำหรุ-บางพลี อ. บางพลี ต ตำบล บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ 10540 ไทยบริษัท บีซัคเซสเวย์ จำกัด - Google Maps
12,000- 15,000 บาท
สมุทรปราการ
04/03/2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด      รับผิดชอบงานจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตา งานห้องปฏิบัติการของศูนย์ดวงตาช่วยทำหัตถการต่างๆ โดยประสานงานร่วมกับพยาบาล และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูแลงานด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ดวงตาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    1.ช่วยจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตาด้วยเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐาน    2.ช่วยหัตถการตัดแยกกระจกตา    3.ช่วยหัตถการจัดเตรียมเยื่อหุ้มรก    4.จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการจัดเก็บดวงตาตัดแยกกระจกตา จัดเตรียมเยื่อหุ้มรกและตาขาว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้    5.ดูแลทำความสะอาดและตรวจสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์หลังการใช้งาน    6.ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อย    7.ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อนัดตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา    8.นำส่งดวงตาที่เตรียมพร้อมเพื่อการรักษาให้แก่จักษุแพทย์    9.ช่วยงานรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาทั้งในและนอกสถานที่    10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคคับบัญชามอบหมาย   การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2มีนาคม - 16 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/  
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
03/03/2564
- ดูแลโปรแกรมพื้นฐานสำนักงาน MS Office, Operating System, POP Mail- เน้นทำงานเกี่ยวกับระบบ ERP เป็นหลัก เข้าใจเกี่ยวกับ Business flow ขององค์กร- เพิ่มเติมดูแลรักษาระบบเครือข่าย(internet/VPN) ตลอดจนดูแลเครื่อง Server- สามารถแก้ปัญหาการใช้งาน Software/Hardware ให้กับผู้ใช้งานเบื้องต้นได้- จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ตามที่ผู้บริหารต้องการประจำสาขาบุรีรัมย์ 1 อัตรา, ฉะเชิงเทรา(อ.แปลงยาว) 1 อัตรา
เงินเดือนตามตกลง
บุรีรัมย์
01/03/2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานการเงินเเละบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด 1. หน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่ง       รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ จัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ งานการเงินเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานและเงินโอนระหว่างหน่วยงานในระบบ งานเก็บรักษาเงินรวมทั้งสิ่งแทนตัวเงิน (หนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา/ซอง) ตรวจสอบและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการเงินและบัญชี จัดทำ/ปรับปรุงบัญชี ปิดงบตามรอบ งานจัดทำกันเหลี่อมปี บริหารจัดการทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.งานในหน้าที่ของตำแหน่ง     2.1. ด้านปฏิบัติการ           1. งานงบประมาณ(ปฏิบัติบนระบบ FMIS)           2. การเบิกระบบ (HRMI)ค่าปฏิบัติงานล่วงหน้า, (FMIS)งานเบิกค่าตอบเเทน           3. งานการเงิน(ปฏิบัติงานบนระบบ FMIS) การเบิกเงิน รับ-จ่าย และนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร           4. ทำบัญชี ปิดงบรายเดือนและรายปี           5. ตรวจสอบ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี บริหารจัดการทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน     2.2 ด้านบริหารบุคคล           1.ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ระเบียบ วินัย ของหน่วยงานสภากาชาดไทยด้านการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ           2. ช่วยดูแล เสนอรายงานการนำใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่า     2.3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ           1.ดำเนินงบประมาณ จัดสรรตัดใช้งบเหลือจ่าย โอน-คืน งบ/หมวด ขอใช้เงินงบกลาง ผูกพัน งบรายจ่ายข้ามปี           2. ดำเนินงานการเงิน เบิก-จ่าย ดูแลเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินคืนนำส่งเงินธนาคาร ตรวจสอบเอกสาร การยืม การสำรองจ่าย ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องเก็บเอกสารเเยกเเต่ละประเภท หมวดได้ ทำรายงานและปิดบัญชีตามรอบที่กำหนด           3. จัดทำและจัดการงานทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน     2.4. คุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้             1.ความรู้ด้าน ITเบื้องต้น ด้านการเงินเเละบัญชี งานพัสดุเบื้องต้น(เกี่ยวกับครุภัณฑ์)             2. ความสามารถ                - เรียงลำดับความสำคัญ การวางแผน                - ควบคุม จัดทำทะเบียนทางการเงินต่างๆ ช่วยบริหารจัดการ                - สามารถติดต่อประสานงานระหว่าง บริษัทและหน่วยงานภายในภายนอกงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามงานต่างๆได้                - ความสมารถในการถ่ายทอด สื่อสาร ทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานได้       2.5. ทักษะความเชี่ยวชาญ                - จัดทำเอกสาร หนังสือ และสรุปรายงานการปฏิบัติงานได้                - การสื่อสาร เจรจาต่อรอง                - การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขเฉพาะหน้า                - ความรู้รอบตัวด้านข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสายงาน   การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/   
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
25/02/2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 (วิศวกรเครื่องกล) ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  1. ด้านการปฏิบัติการ    1.1. วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด    1.2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี    1.3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี    1.4. จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 2. ด้านการวางแผน       การวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน    3.1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด    3.2. ชี้เเจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ    4.1.  ให้คำแนะนำ ชี้เเจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานสังกัดสภากาชาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ ได้ทราข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่    4.2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/  
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
25/02/2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) งานจัดซื้อจัดจ้าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด 1. จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามคุณลักษณะที่ผู้ใช้กำหนด โดยวิธีตกลงราคา รับผิดชอบการซื้อ/จ้างเลนส์แว่นตา และพัสดุอื่นของศูนย์จักษุมาตรและเเว่นตา สภากาชาดไทย 2. ทำเอกสารซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเร่งด่วน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ความช่วยเหลือผู้ประมบภัยด้วยชุดทานน้ำใจ 3. งานติดต่อประสานงาน เพื่อรับใบสั่งซื้อและตรวจสอบใบส่งของ 4. จัดซื้อชุดใส่บาตร ชุดทำบุญ กระเช้าอวยพรฯลฯ เพื่อใช้ในงานต่างๆ ของสำนักงาน 5. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ / จัดจ้าง เร่งด่วนที่ต้องเดินเรื่องอนุมัติให้ทันการใช้งานในเวลาที่กำหนด 6. สืบค้น vender หรือ supplier รายใหม่และรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูล 7. บันทึกข้อมูลรับและคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญาในระบบ FMIS  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 64 ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/    
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
25/02/2564