หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
ฝ่ายอายุรศาสตร์ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ตั้งแต่ 19 ปี ถึง 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ประกาศ 2 ตุลาคม 2563
รหัสงาน : 69562
รายละเอียดงาน:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุค ลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทางานเป็นบุคลากร ประจำ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สังกัด หน่วยโลหิตวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา


หน้าท่ีความรับผิดชอบ

  • รับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ช่วยจัด หาดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดคุรุภัณฑ์
  • ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
  • ช่วยจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ใน สานักงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ต้องการ:
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางพาณิชยการและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไมจำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
  • อายุ19-35ปี
วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ:

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เบอร์โทร: 02-256-4408

อีเมล์ kcmh@lionjob.com

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ปริญญาตรี
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob