หมวดหมู่งาน :
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ, หัวหน้าแผนก
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
1 อัตรา
สถานที่ทำงาน :
เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน :
งานประจำ
อายุ :
ไม่เกิน 45 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ประกาศ 2 ตุลาคม 2563
รหัสงาน : 69561
รายละเอียดงาน:

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 63

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดหารายได้ โดยเฉพาะการทำการตลาดดิจิทัล การสร้าง Content ที่โน้มน้าวใจให้ผู้บริจาครายบุคคลที่มีแนวโน้มจะบริจาคให้เกิดการบริจาค ตามช่องทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการบริจาคของสำนักงานจัดหารายได้ ติดตามการจัดงานกิจกรรมหารายได้ ทั้งก่อน ระหว่างจัดงานและหลังงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหารายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ:

ไม่จำกัดเพศษ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันสมัคร)

ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การตลาดดิจิทัล นวัตกรรมสื่อสารสังคม

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์การบริหารด้านการตลาดดิจิทัลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

  1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ:

สภากาชาดไทย LionJob

เบอร์โทร: 000000000

อีเมล์ trc@lionjob.com

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
  • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob