หมวดหมู่งาน :
ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน :
ตามตกลง
จำนวนรับสมัคร :
ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะงาน :
อัตราจ้าง/สัญญาจ้าง
อายุ :
ไม่เกิน 35 ปี
เพศ :
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด
แผนที่:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

http://jobtrc.redcross.or.th/

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ(รายวัน)

วันที่ประกาศ 30 กันยายน 2563
รหัสงาน : 69556
รายละเอียดงาน:

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(รายวัน) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 16 ตุลาคม 2563


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงานด้านโอเปอร์เรเตอร์ ตอบข้อซักถามรับสาย-โอนสายโทรศัพท์ และให้รายละเอียดกับผู้ติดต่อ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติที่ต้องการ:
 1. เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถงึ วันสมัคร)
 2. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 3. ปฏิบัติงานในวันทําการ เวลา 11.30-19.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
 4. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 5. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ
 6. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหาได้ดี และปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดได้อย่างเคร่งครัด
สวัสดิการ:

สวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำ

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

สวัสดิการสำหรับบุคลากรสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเอง

 

วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทางเว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ:

สภากาชาดไทย LionJob

เบอร์โทร: 000000000

อีเมล์ trc@lionjob.com

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ สภากาชาดไทย
ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
กรุงเทพมหานคร
3 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามตกลง
 • 1
Go to Page : Show :
ลงโฆษณากับ Lionjob
Banner LionJob