ผู้สมัครงาน สร้างใบสมัครงานฟรี!
1 สร้าง Resume ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน
2 ส่งใบสมัครจาก Resume ด้วยปุ่ม "สมัครงาน"
3 รายงานผลการสมัครผ่าน Email
4 รับส่วนลดวิมานน้ำรีสอร์ท 70 % อ่านต่อ
สร้างใบสมัครงานออนไลน์
ไม่จำกัด และไม่มีวันหมดอายุ
สมัครสมาชิก ฟรี!

ตำแหน่งงานยอดนิยม

ทั้งหมด >

ใบสมัครงานแนะนำ

ทั้งหมด >
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ : 6 เดือน
ตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหมด >
-ลงบันทึกรายการจ่ายทั้งหมด-ตรวจรายงานรับเงิน ซื้อ ขาย รับ จ่...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
งาน Service ซ่อม บำรุงติดตั้งสินค้า Banking , สินค้าOA ,สิ...
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 2
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 1
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ประสบการณ์(ปี) : 1
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ต้อนรับแขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ด้วยอัธยาศัยที่ดี ให้บริการ...
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
12,000- 20,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์(ปี) : 2
เงินเดือนตามตกลง
กรุงเทพมหานคร
20/08/2557